Baş Editör(ler)

Journal of Communication, Sociology and History Studies (Jcosohis)

İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi 

İletişim, soyoloji ve tarih alanında araştırmalarla, sosyal bilimler de gerçek anlamada multi disiplin çalışmaları desteklemektir. Jcosohis, etik, önyargısız ve alanlarında uzman akademisyenlerin kurduğu bir dergidir. Bu doğrultuda çalışmalarınızı dergimize bekliyoruz. 


Baş Editör(ler)

Dr. Didem Deniz Anamur


Editör(ler)

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  28.07.2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Fatma Abdukaya  
The Pressures and Obstacles of the Taliban on Afghan Women Journalists Not Practicing Their Professions

 5, Ss, 1-17

Taliban’ın Afgan Kadın Gazetecilerin Mesleklerini İcra Etmemesine Yönelik Uyguladığı Baskılar ve Engeller

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bayram Ali Keleş /Önder Deniz  
The Impact of Digitalization on the Journalism Profession and News Production Practices: The Case of Uşak

 5, Ss, 18-32

Dijitalleşmenin Gazetecilik Mesleğine ve Haber Yapma Pratiklerine Etkisi: Uşak Örneği

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mert Alişan /Taybe Topsakal  
Usage Patterns of Municipalities on Social Media Platforms: A Research on Uşak Municipality and District Municipalities

 5, Ss, 33-48

Belediyelerin Sosyal Medya Platformlarını Kullanma Biçimleri: Uşak Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yusuf Ziyaettin Turan  
A Psychoanalytic Reading of Emily Bronte’s Wuthering Heights & Nabizade Nazim’s Zehra

 5, Ss, 49-59

Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler ve Nabizade Nazım’ın Zehra’sının Psikanalitik Okuması

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Pınar Zarif Tapkan  
Higher Education And Technical Universities In The Period Of Adnan Menderes

 5, Ss, 60-68

Adnan Menderes Döneminde Yüksek Öğrenim ve Teknik Üniversiteler

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bircan Kayacan Cangul  
The School Years Of The President Adnan Menderes; From Neighborhood School To Ankara Law Faculty

 5, Ss, 69-79

Başvekil Adnan Menderes’in Okul Yılları; Mahalle Mektebi’nden Ankara Hukuk Fakültesi’ne

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |