YAYIMCI


İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi Yayımcısı:

(Journal of Communication, Sociology and History Studies) (jcosohis)

Yayımcı

DİDEM DENİZ ANAMUR

İmtiyaz Sahibi,

DİDEM DENİZ ANAMUR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

DİDEM DENİZ ANAMUR