Hakem Kurulu


İletişim Alanı Hakem Kurulu Başkanı                   

      Prof. Dr. Dr. Murat Sezgin            Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi  /Uşak

 

Sosyoloji Alanı Hakem Kurulu Başkanı    

      Prof. Dr. Ahsen Armağan       Emekli Öğretim Üyesi / İzmir

 

 Tarih Alanı Hakem Kurulu Başkanı

      Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler           Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/ Samsun     

 

  Dil Editörleri  

      Prof. Dr. Murat Hişmanoğlu Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (İngilizce Dil Editörü)

      Prof. Dr. Ahmet Akçataş Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Türkçe Dil Editörü)

      Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İmamoğlu  Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Osmanlı Türkçesi Dil Editörü)    

      Dr. Yüksel Ersanlı  Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Almanca Dil Editörü)

İngilizce Çeviri Editörleri 

       Dr. Yusuf Ziyaettin Turan Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

       Dr. Raşit Çolak Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi