Higher Education And Technical Universities In The Period Of Adnan Menderes
(Adnan Menderes Döneminde Yüksek Öğrenim ve Teknik Üniversiteler )

Yazar : Pınar Zarif Tapkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 5
Sayfa : 60-68
    


Özet

Adnan Menderes, who served as the prime minister between 1950 and 1960, achieved guiding results for the purpose of raising educated youth, which is essential for the improvemet of the country. Thanks to the importance given to education during the Adnan Menderes period, the transfer of resources to this field, the awareness of the public, and the orientation of the youth, the number of the three universities in which he came to power was increased to seven, while the foundations of the universities to be established in the following periods were laid. In addition, the institutions of those years gained a founding experience in higher education in Turkey thanks to their universities, and they also house the academic infrastructure of today's universities. In this context, he played a major role in the foundation of Karadeniz Technical University (KTU) in Trabzon and Middle East Technical University (METU) in Ankara, in order to educate new generations with the most advanced Technologies, especially for technical universities. As a result, two more technical universities in Turkey were established 180 years after Istanbul Technical University with the support and encouragement of Adnan Menderes. The main purpose envisaged here is not only to teach science in developed countries, but also to establish educational institutions that produce science and lead it around the world, and both universities have achieved their founding goal.Anahtar Kelimeler

education, technical universityAbstract

1950-1960 yılları arasında on yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes, ülkeyi kalkındıracak faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan eğitimli gençlerin yetişebilmesi amacıyla yön gösterici çalışmalara imza atmıştır. Adnan Menderes döneminde eğitime verilen önem, bu alana yapılan kaynak aktarımı, halkın bilinçlendirilmesi, gençlerin yönlendirilmesi gibi yaklaşımlar sayesinde iktidara geldiğinde üç olan üniversite sayısı yediye çıkarılmış, aynı zamanda sonraki dönemlerde kurulacak üniversitelerin de temelleri atılmıştır. Ayrıca o yıllarda kurulan üniversiteler sayesinde Türkiye’de yükseköğretim konusunda bir kurucu tecrübe edinilerek günümüzdeki üniversitelerin de akademik alt yapısı oluşturulmuştur. Bu bağlamda özellikle teknik üniversiteler nezdinde, yeni kuşakların en ileri teknolojilerle eğitilmesi amacıyla Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) kurulmasında önemli rol üstlenmiştir. Netice olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 180 yıl sonra Türkiye'de iki teknik üniversite daha Adnan Menderes’in desteği ve teşvikiyle onun döneminde kurulmuştur. Burada öngörülen temel amaç sadece gelişmiş ülkelerdeki bilimi öğretmek değil, aynı zamanda bilim üreten ve dünya çapında yönlendirebilen eğitim kurumlarının kurulması olup her iki üniversitede kuruluş hedefine ulaşmıştır.Keywords

eğitim, teknik üniversite