Özet


Dijitalleşmenin Gazetecilik Mesleğine ve Haber Yapma Pratiklerine Etkisi: Uşak Örneği

Günümüzde teknoloji insan hayatının tam merkezinde yer almaktadır. Her geçen gün kendisini katlayarak geliştiren yapay zeka, hemen hemen her alanda kendisinden söz ettirmektedir. Artık kodların, algoritmaların söz sahibi olduğu bu dünyayı gazetecilerin daha yakından takip etmesi gerekmektedir. Yerel basının önemi herkesin malumudur. Haberlerin büyük bir çoğunluğu yerelde çalışan muhabirler tarafından üretilmektedir. Bu çalışmada Uşak’taki yerel basın mensuplarının gelişen teknolojiyi kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa nasıl kullandıkları incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için mesleğinde en az 15 yıl deneyime sahip olan gazetecilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gazetecilerle yapılan görüşmelerde Uşak’ta ulusal gazete ve televizyonlara haber üreten muhabirlerin teknolojiye daha hızlı adapte olduğu görülmüştür. Günlük ve haftalık gazete çıkaranlar basın mensupları ilerleyen süreçte kendi internet haber sitelerini ve sosyal medya hesaplarını kurarak bu mecralardan haber paylaşmaya devam etmişlerdir. Özellikle sosyal medya ağlarının geniş kitlelere ulaşması Uşak’taki gazetecilerin haber yapma pratiklerinde değişikliklere neden olmuştur. Haberin bilgilerine ve fotoğrafına daha hızlı ulaşan gazetecilere haberlerini daha çok masa başında üretmeye başlamışlardır. Kurumların basın birimleri ve vatandaşın kendisi artık haberin kaynağı durumundadır. Uşak’taki gazetecilerin teknolojik gelişmelere açık olduğu görülmüştür. Ancak gazeteciler teknolojiyle gelen kolaylığın birçok yan etkiden bahsetmektedir. Meslek etiğinden habersiz gazetecilerin bu enformasyon yığını içinde kaybolduğu ifade edilmektedir. Yerel gazetelerin ve internet haber sitelerinin nitelikli gazeteci bulma noktasında zorluk çektiği belirtilmektedir.Anahtar Kelimeler

Uşak Basını, Yerel Basın, İnternet Gazeteciliği, Basında Sosyal Medya Kullanımı


Kaynakça