Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)

Dr. Didem Deniz Anamur 


Editör(ler)

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  27.12.2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Buse Uçurum /Sinem Çambay  
Investigation of news about ''Corona Virus'' in digital newspapers in the context of critical health literacy

 2, Ss, 1-16

Eleştirel sağlık okuryazarlığı bağlamında dijital gazetelerde ‘’Corona Virüs’’ hakkında çıkan haberlerin incelenmesi

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatma SİYİMER İMAMOĞLU  
The effects of Social Awareness Level in The Fight Against Childhood Obesity

 2, Ss, 17-28

Çocukluk Çağı Obezitesiyle Mücadelede Toplumsal Farkındalık Düzeyinin Etkisi

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yüksel ERSAN  
In The Light Of Comparative Literature The Figure Of A Male In Between Two Women In Theodor Storm’s Viola Tricolor And Gerhard Hauptmann’s Linesman Thiel

 2, Ss, 29-38

Karşılaştırmalı Edebiyat Işığında Thodor Storm’un Viola Tricolor Ve Gerhard Hauptmann’ın Hat Bekçisi Thıel Eserlerinde İki Kadın Arasında Kalmış Erkek Figürü

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bünyamin Örnek  
Napoleon’s Egyptian Experience Effects On The Ottoman State

 2, Ss, 39-50

Napolyon’un Mısır Seferinin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Feyza Bakır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Suiters Of The Palace

 2, Ss, 51-56

Sarayın Terzileri

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |