The Transformation of the Media on the Axis of Technological Developments: A Historical Approach
(Teknolojik Gelişmeler Ekseninde Medyanın Dönüşümü: Tarihsel Bir Yaklaşım )

Yazar : Emel Oturak Seymen    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 1-11
    


Özet

This article, which examines the effects of technological advances on the media by considering the transformation in the media field from a historical perspective, offers a framework to understand how the technological developments that enable the evolution of communication tools transform the media. In this context, the focus of the article is on important technological developments that affect the development and transformation of media. Developments that contributed to the transformation of the communication environment and the change in media consumption from different perspectives include the invention of writing, the invention of the printing press, telegraph, telephone, photography, cinema, radio, television, computer and internet. Emphasizing that there are some historical continuities between old and new media, the study analyzes the transformation of media throughout history in the context of technological developments and discusses the developments that laid the foundation of today's media environment.Anahtar Kelimeler

Technology, communication technologies, traditional media, new media.Abstract

Medya alanındaki dönüşümü tarihsel bir perspektifle ele alarak, teknolojik ilerlemelerin medya üzerindeki etkilerinin incelendiği bu makale, iletişim araçlarının evrimini gerçekleştiren teknolojik gelişmelerin, medyayı nasıl dönüştürdüğünü anlamaya yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda makalenin odak noktasını, medyanın gelişimi ve dönüşümüne etki eden önemli teknolojik gelişmeler oluşturmaktadır. İletişim ortamının dönüşmesine ve medya tüketiminin değişimine farklı açılardan katkıda bulunan gelişmeler arasında yazının bulunuşu, matbaanın icadı, telgraf, telefon, fotoğraf, sinema, radyo, televizyon, bilgisayar ve internet yer almaktadır. Eski ve yeni medya arasında bazı tarihsel sürekliliklerin bulunduğuna vurgu yapan çalışma, medyanın tarih boyunca geçirdiği dönüşümü teknolojik gelişmeler bağlamında analiz ederek, günümüz medya ortamının temelini atan gelişmeleri ele almaktadır.Keywords

Teknoloji, iletişim teknolojileri, geleneksel medya, yeni medya.