Özet


Türkiye'de Gazetelerin Web Sayfalarında Etik: Haber ve Reklam İlişkisi

Dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması, günümüzde okuyucuların bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır. Önceden, haber edinmek için geleneksel medya araçlarına başvuran okuyucular, günümüzde bu ihtiyacı dijital platformlarda daha hızlı ve pratik bir şekilde karşılayabilmektedirler. Bu platformlardan biri olan internet gazeteciliği de, toplumun haber alımında önemli araçlardan biridir. Öte yandan, geleneksel medyada olduğu gibi internet gazeteciliğinde de etik sorunlar mevcuttur. Gazetecilik meslek ilkeleri, internetteki haber kanalları için de geçerlidir. Etik ilkeler, gazeteciliğin kamuyu doğru bir şekilde bilgilendirmesinde rol oynayan temel kurallar bütünüdür. Bu nedenle etik kurallara uymak internet gazeteciliğinde de son derece önemlidir. Bu çalışma Türkiye’deki tirajları yüksek olan gazetelerin web sayfalarında yer alan reklam amaçlı görsellerin veya metinlerin veriliş tarzlarını etik yönden incelemektedir.Anahtar Kelimeler

İnternet Haberciliği, Dijital medya, Dijital gazetecilik ,Etik, Medya etiği, Reklam, İnternet Reklamları


Kaynakça