Özet


Türk Basın Birliği'nden RTÜK'e: Türk Basınında Kanun Yoluyla Kurulan Denetim Kuruluşlarının Basın Özgürlüğü ve Etik Bakımından İncelenmesi

Kanun yoluyla kurulan medya denetim kuruluşlarının Türkiye'de gazetecilik mesleği, basın, medya ve düşünce özgürlüğü üzerinde önemli etkileri mevcuttur. Kanunla kurulan ilk denetim kuruluşundan bu yana basın özgürlüğü konusu sıkça gündeme gelmektedir. Dolayısıyla, Türk Basın Birliği ve RTÜK gibi kanun yoluyla kurulan denetim kuruluşlarının tarihçesini, işleyişini, organizasyon yapısını ve uygulamalarını derinlemesine analiz etmenin rolü büyük öneme sahiptir. Buradan hareketle mevcut çalışmada, söz konusu kuruluşların; gazetecilik mesleğine ve basın özgürlüğüne olan etkileri, etik açısından sorunları, var oluş nedenleri ve hangi amaçlar doğrultusunda yola çıktıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu kuruluşların gazetecilik mesleğinin gelişimine ve basın özgürlüğüne yönelik sakıncaları da incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Türk medya düzenlemelerinin gazetecilik mesleğinin evrensel değerlerine uyumlu olup olmadığını ele almakta ve konuyu daha geniş bir bakış açısı üzerinden değerlendirmektedir. Sonuç olarak gazetecilik mesleği ve basın özgürlüğü konularında etik bir çerçevenin oluşturularak, gelecekteki politika üretimine ve araştırmalara katkıda bulunması hedeflemektedir.Anahtar Kelimeler

Türk Basın Birliği, RTÜK, Özdenetim, Basın Özgürlüğü


Kaynakça