Özet


İnternet Haber Sitelerinin Resmi İlan ve Reklam Alma Koşullarını Karşılaması Üzerine Bir Araştırma: Uşak İli Örneği

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, devlet kurumları, kamu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yayınlanan resmi ilanların nasıl verileceğini düzenler. Gazeteler, bu tür resmi ilanlar yoluyla önemli düzeyde gelir elde etmektedir. Ancak, gelişen teknoloji ve değişen medya tüketimi alışkanlıkları, bu düzenlemenin internet haber sitelerini de içerecek şekilde revize edilmesini gerektirmiştir. Günümüzde, internet haber siteleri, geleneksel basının yanı sıra haberlerin yayılması için önemli bir platform haline gelmiştir. Bu nedenle, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği 2023 yılının başında, internet haber sitelerinin de resmi ilan alabilmesini mümkün kılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik, internet haber sitelerinin resmi ilanlardan kaynaklanan gelirlerle desteklenmelerine olanak tanımıştır. Yeniden düzenlenen yönetmelik, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşullarını belirlemektedir. Belirli koşulları karşılayan internet haber siteleri, resmi ilanlar için başvuruda bulunabilirler ve bu ilanlar karşılığında belirli bir ücret alabilirler. Bu çalışma, Uşak İlinde faaliyet gösteren internet haber sitelerinin bu yeni düzenlemelere nasıl uyum sağladığını ve resmi ilan ve reklam alma koşullarını nasıl yerine getirdiğini incelemektedir.Anahtar Kelimeler

Internet Journalism, Local Press, Regulation on Official Advertisements and Advertising, Press Advertisement Agency


Kaynakça