Özet


Yapay Zeka ve Gençlerin Dijital Dönüşüm Süreci

İnsan gibi düşünebilen ve karar verebilen makine, yazılım ya da program geliştirme olarak tanımlanan yapay zekanın temel amacı insan yeteneklerini belirgin şekilde geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte çağın gerisinde kalmamak için her bireyin özellikle gençlerin yapay zeka ile yakın temasta olması gerekmektedir. Ancak yapay zeka ile birlikte hayat bir taraftan kolaylaşırken bir taraftan da zorlaşmıştır, çünkü her bireyin kendini güncel tutması ve teknolojik değişimleri takip etmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda gençlerin yapay zeka konusunda eğitimler almaları, bilinçlendirilmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle üniversite öğrencilerinin yapay zeka ile ilişkili öğrenci topluluklarında yer almalarının hem öğrencilere hem de kuruma, kendi gelişimleri ve ülkemizin kalkınması açısından önemli katkıları olacaktır. Diğer taraftan dijital dünyanın hızlı değişimiyle birlikte yeni meslekler de hayatımıza girmektedir. Gençlerin aldıkları eğitim ne olursa olsun yeni meslekler ve yeni alanlar konusunda da kendilerini güncel tutmaları elzemdir. Ülkelerarası yeni rekabet aracı olan yapay zekanın gerisinde kalmamak için ülkemizde sağlanan birtakım avantajları da takip etmeli sunulan desteklerden faydalanabilmek için girişimlerde bulunmaları gerekmektedir.Anahtar Kelimeler

Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka Dönüşüm Süreci


Kaynakça