Son Sayı

Journal of Communication, Sociology and History Studies (Jcosohis)

İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi

İletişim, soyoloji ve tarih alanında araştırmalarla, sosyal bilimler de gerçek anlamada multi disiplin çalışmaları desteklemektir. Jcosohis, etik, önyargısız ve alanlarında uzman akademisyenlerin kurduğu bir dergidir. Bu doğrultuda çalışmalarınızı dergimize bekliyoruz.


Editör

Dr. Öğretim Üyesi Didem Deniz Anamur


Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  27.07.2024
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Duru Akyar /Tüba Karahisar  
Social Media in the Context of Social Control and Surveillance: The Case of High School Students

 7, Ss, 1-16

Toplumsal Denetim ve Gözetim Bağlamında Sosyal Medya: Liseli Öğrenciler Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.48
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağdaş Gökmen /Sinem Onar  
Reflection of consumptıon patterns in daily life practices in the context of Turkish modernization: A comparative analysis of early republic period printed media advertısements with today’s press advertisements

 7, Ss, 17-46

Türk modernleşmesi bağlamında tüketim kalıplarının gündelik yaşam pratiklerine yansıması: Erken cumhuriyet dönemi yazılı basın reklamlarının günümüzle karşılaştırmalı analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Kaya  
Tension Map: Palestine-Israel Discourse Analysis with Europe's Leader Tweets

 7, Ss, 47-64

Gerilim Haritası: Avrupa'nın Lider Tweetleri ile Filistin-İsrail Söylem Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher Zeybek  
At a Critical Juncture: The Portrayal of AKP in the Main News Bulletins of German Public Broadcast Channels Before the 2023 General Elections in Turkey

 7, Ss, 65-87

Kritik Bir Dönemeçte Türkiye: Almanya'daki Kamu Yayın Kanallarının Ana Haber Bültenlerinde 2023 Türkiye Genel Seçimleri Öncesi AKP'ye Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeymanur Özlü  
The Future of Journalism in the Light of Artificial Intelligence: Transformation, Challenges, and the Journey of Innovation

 7, Ss, 88-104

Yapay Zekâ Işığında Haberciliğin Geleceği: Dönüşüm, Meydan Okumalar ve İnovasyon Yolculuğu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.45
Özet | Abstract | Tam Metin |