Son Sayı

İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi (Jcosohis)


Editör

Dr. Didem Deniz Anamur


Editör Yardımcısı

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  27.07.2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hakan Uşaklı  
Arabic Adaptation of The Children Action Tendency Scale

 3, Ss, 1-14

Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeğinin Arapça Adaptasyonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.18
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Murat Kadıoğlu  
Turkey and Japan Economic Relations Through Japanese Modernization

 3, Ss, 15-22

Japon Modernleşmesi Üzerinden Türkiye ve Japonya Ekonomik İlişkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.21
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Zarif Tapkan  
Artificial Intelligence and Youth's Digital Transformation Process

 3, Ss, 23-29

Yapay Zeka ve Gençlerin Dijital Dönüşüm Süreci
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.22
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Onar / Şebnem Yavuz  
An Ethical Study of the Representation of Ukrainian War Victims in Digital Newspapers

 3, Ss, 30-51

Ukraynalı Savaş Mağduru Çocukların Dijital Gazetelerdeki Temsiline Yönelik Etik Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.20
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Kemal Karaman / Hakan Gülçay  
Social Media Use In Health Sector: A review on Instagram Posts

 3, Ss, 52-63

Sağlık Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Yayınları Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.19
Özet | Abstract | Tam Metin |