Son Sayı

Journal of Communication, Sociology and History Studies (Jcosohis)

İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi 

İletişim, soyoloji ve tarih alanında araştırmalarla, sosyal bilimler de gerçek anlamada multi disiplin çalışmaları desteklemektir. Jcosohis, etik, önyargısız ve alanlarında uzman akademisyenlerin kurduğu bir dergidir. Bu doğrultuda çalışmalarınızı dergimize bekliyoruz. 


Editör

Dr. Didem Deniz Anamur


Editör Yardımcısı

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  27.12.2022
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Onur Keşaplı Ahmet Toğaç  
The Example of the Interim Selection Committee at the International Uşak Short Film Festival as a New Jury Level

 4, Ss, 1-11

Yeni Bir Jüri Kademesi Olarak Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Ara Seçici Kurul Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.24
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin Özlem Yağız  
The Relationship Between Gender Roles and Conspicuous Consumption in Generation Z

 4, Ss, 12-26

Z Kuşağında Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Gösterişçi Tüketim Arasındaki İlişki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Simge Deniz Demirel Petek Durgeç  
Dijital Medyada Deprem Haberlerini İnfografikler Üzerinden Okumak: Anadolu Ajansı ve TRT Haber Örneği

 4, Ss, 27-44

Dijital Medyada Deprem Haberlerini İnfografikler Üzerinden Okumak: Anadolu Ajansı ve TRT Haber Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.23
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya Şipal  
Russia - Ukraine Geopolitical Crisis and Its Reflections on Turkey-Based Commercial Maritime Activities in the Black Sea Region

 4, Ss, 45-53

Rusya - Ukrayna Jeopolitik Krizi Ve Karadeniz’de Türkiye Eksenli Ticari Denizcilik Faaliyetlerine Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener Eren Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
Historical Course of Ottoman-Russian Relations

 4, Ss, 54-67

Osmanlı–Rus İlişkilerinin Tarihî Seyri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Murat Kadıoğlu  
19th CENTURY MILITARY REFORMS IN THE FRAMEWORK OF THE MILITARY MODERNIZATION PROCESS OF THE OTTOMAN STATE

 4, Ss, 68-77

OSMANLI DEVLETİ’NİN ASKERİ MODERNLEŞME SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE 19. YÜZYIL ASKERİ REFORMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel ERSAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Century of Press Freedom 1864-1964

 4, Ss, 78-81

Basın Özgürlüğünün Yüzyılı 1864-1964
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.25
Özet | Abstract | Tam Metin |