Son Sayı


Editör

Dr. Didem Deniz Anamur 


Editör Yardımcısı

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  27.12.2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Buse Uçurum /Sinem Çambay  
Investigation of news about ''Corona Virus'' in digital newspapers in the context of critical health literacy

 2, Ss, 1-16

Eleştirel sağlık okuryazarlığı bağlamında dijital gazetelerde ‘’Corona Virüs’’ hakkında çıkan haberlerin incelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.11
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SİYİMER İMAMOĞLU  
The effects of Social Awareness Level in The Fight Against Childhood Obesity

 2, Ss, 17-28

Çocukluk Çağı Obezitesiyle Mücadelede Toplumsal Farkındalık Düzeyinin Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.14
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel ERSAN  
In The Light Of Comparative Literature The Figure Of A Male In Between Two Women In Theodor Storm’s Viola Tricolor And Gerhard Hauptmann’s Linesman Thiel

 2, Ss, 29-38

Karşılaştırmalı Edebiyat Işığında Thodor Storm’un Viola Tricolor Ve Gerhard Hauptmann’ın Hat Bekçisi Thıel Eserlerinde İki Kadın Arasında Kalmış Erkek Figürü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.15
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Örnek  
Napoleon’s Egyptian Experience Effects On The Ottoman State

 2, Ss, 39-50

Napolyon’un Mısır Seferinin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.12
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza Bakır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Suiters Of The Palace

 2, Ss, 51-56

Sarayın Terzileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.13
Özet | Abstract | Tam Metin |