The Example of the Interim Selection Committee at the International Uşak Short Film Festival as a New Jury Level
(Yeni Bir Jüri Kademesi Olarak Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Ara Seçici Kurul Örneği )

Yazar : Onur Keşaplı  Ahmet Toğaç  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 4
Sayfa : 1-11
    


Özet

The Usak Short Film Festival, started in 2014, which has been international since 2018, received way more film submissions each year and decided to make changes in the event structure. It started to organize three short film contest sections: international, national, and national student competitions. However, the main change in the festival was to create a new jury, named mid-jury. The main reason for this was to have more balanced jury levels while lightening the load on the pre-selection jury by replacing the duty of determining the films that will compete for the festival awards to another committee. Festival administration formed the mid-jury committee in 2019 for the first time. The mid-jury chooses finalists from the official selection list presented by the preliminary jury and assters the nomination category. Then, they send these categorized films to the main jury for reward. This research will examine the mid-jury committe’s requirements, operation, and results for Usak Short Film Festival. Questions will be asked to the members of the jury who have taken part in this committee so far and to the directors who have been finalists in the same years. The efficiency of the committee and its decision will be discussed from a critical perspective on Usak Short Film Festival and other film festival samples. Hence, considering the point short films have reached today, it will be explained why the committee of mid-jury is necessary to more fairly, unquestionably or equitably decisions on selections for the festivals.Anahtar Kelimeler

Usak Short Film Festival, Short Length Movie, Mid-Jury CommitteeAbstract

2014’ten beri düzenlenen ve 2018 itibarıyla uluslararası ölçeğe taşınan Uşak Kısa Film Festivali, söz konusu gidişatla beraber her geçen yıl daha fazla film başvurusu almış ve etkinlik yapısında değişikliklere gitmiştir. Yarışma sayısını, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri olarak üçe çıkaran festivalin başat yeniliği ise seçici kurul sisteminde görülmüştür. İlk yılından bu yana ön seçici kurul (ön jüri) ve ana seçici kurul (ana jüri) ile beraber ikili bir süreç uygulayan festival, başvuru sayısındaki radikal artışla beraber ilk olarak ön jürideki üye sayısını arttırmıştır. Ancak aynı kademenin hem gösterime girecek filmleri belirlemesi hem de hangi filmlerin hangi dallarda yarışacağına karar vermesi sebebiyle bu sistemin, çeşitliliği besleyecek şekilde değişmesi gerektiği görüşü öne çıkmıştır. 2019’da alınan kararla, ön ve ara jüriye ek olarak ara jüri kademesini oluşturan festival yönetimi, ara seçici kurul adındaki bu yeni yapıya, ön seçici kurulun gösterime aldığı filmleri izlemek ve aralarından hangilerinin hangi dallarda yarışacağına karar verdikten sonra finalistleri ana seçici kurula iletmek görevlerini tanımlamıştır. 2021 Aralık ayında sekizincisi düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’yle birlikte üç yıldır faaliyette olan ara seçici kurul örneğine dair gereksinim, işleyiş ve sonuçların irdeleneceği bu çalışmada şu ana kadar bu kurulda yer almış jüri üyeleri ile aynı yıllarda finalist olmuş yönetmenlere sorular yöneltilerek, kurul ve kararlarının olumlu-olumsuz çıktıları, eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaya açılacaktır. Diğer festivallerde tespit edilen benzer örneklerin de değerlendirileceği ve Uşak Kısa Film Festivali deneyimiyle kıyaslanacağı çalışmada, kısa metrajın günümüzde geldiği nokta göz önüne alındığında ara seçici kurul yapısının şeffaf, nesnel ve sağlıklı festival programlanmaları için neden gerekli bir kademe olduğu açıklanacaktır.Keywords

Uşak Kısa Film Festivali, Kısa Metraj Film, Ara Seçici Kurul