Özet


Teknolojik Gelişmeler Ekseninde Medyanın Dönüşümü: Tarihsel Bir Yaklaşım

Medya alanındaki dönüşümü tarihsel bir perspektifle ele alarak, teknolojik ilerlemelerin medya üzerindeki etkilerinin incelendiği bu makale, iletişim araçlarının evrimini gerçekleştiren teknolojik gelişmelerin, medyayı nasıl dönüştürdüğünü anlamaya yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Bu kapsamda makalenin odak noktasını, medyanın gelişimi ve dönüşümüne etki eden önemli teknolojik gelişmeler oluşturmaktadır. İletişim ortamının dönüşmesine ve medya tüketiminin değişimine farklı açılardan katkıda bulunan gelişmeler arasında yazının bulunuşu, matbaanın icadı, telgraf, telefon, fotoğraf, sinema, radyo, televizyon, bilgisayar ve internet yer almaktadır. Eski ve yeni medya arasında bazı tarihsel sürekliliklerin bulunduğuna vurgu yapan çalışma, medyanın tarih boyunca geçirdiği dönüşümü teknolojik gelişmeler bağlamında analiz ederek, günümüz medya ortamının temelini atan gelişmeleri ele almaktadır.Anahtar Kelimeler

Teknoloji, iletişim teknolojileri, geleneksel medya, yeni medya.


Kaynakça