Özet


Rusya - Ukrayna Jeopolitik Krizi Ve Karadeniz’de Türkiye Eksenli Ticari Denizcilik Faaliyetlerine Yansımaları

Türkiye stratejik olarak oldukça önemli konuma sahip bir ülkedir. Sahip olduğu kıyılar ile bu kıyılara komşu olan ülkeler arasında güçlü bir ticari ağ bulunmaktadır. Küreselleşen ekonomi beraberinde jeopolitik riskleri de doğurmuştur. Türkiye’ nin en uzun kıyı şeritlerinden biri olan Karadeniz de bu jeopolitik riskler açısından büyük potansiyel arz etmektedir. Nitekim Karadeniz’ in karşı kıyısında bulunan iki ulus, Rusya ve Ukrayna bu krizi en derinden yaşayan iki önemli ülkedir. Yaşanan krizin arkasında emperyal devletlerin politik ve siyasi amaçlar doğrultusunda bölgedeki yayılma ve tahakküm çabaları ve ekonomik menfaatleri de bulunmaktadır. Buna karşılık Rusya da gerek ticari birliktelikler ve gerekse de askeri- stratejik ortaklıklarla farklı politikalar gütmektedir. Temelinde bu tür dinamiklerin olduğu Rusya ve Ukrayna jeopolitik krizi Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bu iki ülke ülkemizin önemli ticari partnerleridir. Bu durum Türkiye’yi bir dengeler siyaseti uygulamaya mecbur bırakmıştır ancak yine de iki ülke arasında yaşanan savaştan ekonomik anlamda büyük zararlar görmüştür. Çalışmada anılan jeopolitik krizin Türkiye ile ticarette özellikle de ticari denizcilik faaliyetlerinde ortaya çıkardığı sorunlar analiz edilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

Karadeniz’ de Jeopolitik Risk, Ticari Deniz Taşımacılığı


Kaynakça